A je to tu, můžete se přihlašovat! Do přihlášky můžete vstoupit zde na této stránce.

Bulletin pro PMČRj 2020 bude zveřejněn během několika následujících dnů.

Startovné ve výši 4500 Kč uhraďte na účet 1146421005 / 2700, vedený u UniCredit Bank, a.s.

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: Soutěžící uvede své rodné číslo (alternativně datum narození) bez lomítka.
Do poznámky soutěžící / plátce uvede jméno soutěžícího.

Tip: V případě, že budete požadovat fakturu na aeroklub, sponzora, firmu, atd., kontaktujte Moniku Mezerovou na info@lkzb.cz a platbu provedete až po obdržení Vámi požadované faktury.